Γραπτές εξετάσεις για την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών Οδοντιατρικής

Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α), του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια συμφωνίας με το ΚΥΣΑΤΣ, προτίθεται να οργανώσει γραπτές εξετάσεις για την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών Οδοντιατρικής.

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρει ότι οι εξετάσεις αφορούν σε  απόφοιτους οδοντιατρικής που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα γίνουν για σκοπούς πιστοποίησης γνώσεων.

Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα αφορούν την Εξακτική και Ακίνητη Προσθετική.  Ο ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων θα είναι 5.
Πηγή: ΚΥΠΕ/ΕΛΑ/ΓΧΡ