Ο Μιχάλης Σπύρου μιλά για Λόγο, Megaone και Αρχιεπίσκοπο

«Ο Αρχιεπίσκοπος κράτησε το κανάλι για κοινωνικοεθνικούς σκοπούς»

«Το φιλανθρωπικό έργο της εκκλησίας είναι τεράστιο!»

«Κανείς δεν γνωρίζει το έργο που επιτελεί η Εκκλησία»

Αυτοί είναι μερικοί τίτλοι από τη συνέντευξη που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο Νicosia Press