Γιατί η Λευκωσία (Nicosia) ονομάζεται έτσι;

3

Η Λευκωσία αποτελεί τη συνέχεια της αρχαίας πόλης Λήδρα (ή Λέδρα όπως αναφερόταν τότε) καθώς είναι χτισμένη πάνω σε αυτήν, ενώ όπως προκύπτει από εκκλησιαστικά κείμενα, η πρωτεύουσα της Κύπρου παλιότερα λεγόταν και Καλλινίκησις, Λευκόθεο ή πόλη των Λευκών Θεών.

Το όνομα Λευκωσία είναι μεταγενέστερο και πιο συγκεκριμένα…

Διαβάστε περισσότερα στo Nicosiapress.com