17/2 … Το προγραμμά του δημάρχου μας

Στο πρόγραμμα του Δήμου σήμερα Παρασκευή ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας θα δέχεται δημότες στο γραφείο του μέχρι τη 1μμ.

Στη 1μμ θα πραγματοποιηθεί συνεδρία της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Παναγιώτη Σεντώνα, θα συναντήσει στις 3μμ ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας και θα συζητήσει…

Διαβάστε περισσότερα στo Larnacavoice.com