Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Διαφορετικότητα και Διαφοροποίηση στο Σχολικό Περιβάλλον»

Aναλύθηκαν οι Προκλήσεις και οι Καινοτόμες Προσεγγίσεις Μάθησης και Διαχείρισης Συμπεριφοράς

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργάνωσαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

Διαφορετικότητα και διαφοροποίηση στο σχολικό περιβάλλον: Προκλήσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και διαχείρισης συμπεριφοράς

Η άποψη ότι το σχολείο μπορεί να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές συνδέεται με τα θεμελιακά ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας αποδοχής και σεβασμού μέσα στη σχολική κοινότητα.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία επιχειρεί να καλλιεργήσει αξίες και να διαμορφώσει μεθοδολογίες, ώστε να ενισχύσει το πνεύμα της μάθησης σε όλους τους μαθητές και να προσαρμόσει την παιδαγωγική πράξη στις ανάγκες και στις ικανότητες όλων των μελών μιας σχολικής κοινότητας. Στηρίζεται στην «υπόσχεση για επιτυχία» κάθε παιδιού αντί στον κίνδυνο για αποτυχία του, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες και τις προοπτικές που μπορούν να αναπτυχθούν στο σχολικό περιβάλλον.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει πώς μπορεί να διεκπεραιωθεί πρακτικά με καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και διαχείρισης της συμπεριφοράς, η σύνδεση της διαφορετικότητας με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Δρ. Αιμίλιος Σολωμού, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης και Διευθυντής της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ο Καθ. Παναγιώτης Αγγελίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ομιλητές στο σεμινάριο ήταν ο Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Εύα Φουντουλάκη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, η Αγνή Στυλιανού, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η Ζωή Κρόκου, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. και ο Πέτρος Ορφανός, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε.