Ενδυνάμωση συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Υπουργείου Άμυνας


Στις 13 και 14 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία των Κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών (Protection of Critical Energy Infrastructure) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ).

Η συνάντηση, η οποία φιλοξενείται από το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ΤΕΠΑΚ πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Τα Υπουργεία Άμυνας της Κύπρου και της Ελλάδας έχουν αναλάβει την ηγεσία αυτής της Ομάδας, σε συνεργασία με ερευνητές από επιλεγμένα εθνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα στην ομάδα συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ερευνητικό Κέντρο KIOS, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) της Ελλάδος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά τόσο στην προστασία, όσο και στην αύξηση της ανθεκτικότητας των εθνικών ενεργειακών υποδομών ζωτικής σημασίας, που σχετίζονται με τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εθνικοί εκπρόσωποι από χώρες της ΕΕ, καθώς επίσης και λειτουργοί από τον ΕΟΑ. Ιδιαίτερη σημασίας συνιστά η συμμετοχή και συνεισφορά της εμπειρογνωμοσύνης των αντιπροσώπων από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENERGY) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τις διεργασίες της ομάδας παρουσιάστηκε προσχέδιο Ιδέας Αντίληψης (Conceptual Paper) για την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, το οποίο εκπονήθηκε από την Κύπρο και την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η διασφάλιση της Στρατηγικής Ενεργειακής Αυτονομίας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, ενόψει των νέων απειλών (συμβατικών, ασύμμετρων, υβριδικών), καθώς και των μεγάλων προκλήσεων ασφάλειας (κλιματική αλλαγή, φυσικών καταστροφών). Στο πλαίσιο αυτό, η Ιδέα Αντίληψης αποβλέπει στη χαρτογράφηση των βασικών απειλών στον τομέα της ασφάλειας, στην αναγνώριση των ελλείψεων και στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των υποδομών και η αυτονομία τους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαϊδης υπόγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Υπουργείου Άμυνας.

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, που μεταξύ άλλων, αφορούν στην προώθηση της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την κατάρτιση του προσωπικού των δύο Μερών και την αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την προαγωγή εφαρμογών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Ενδυνάμωση συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Υπουργείου Άμυνας

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format