Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη θέσεων για δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει ότι, κάποια
Τμήματα δέχονται αιτήσεις από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών (Minor), με έναρξη φοίτησης το
Εαρινό Εξάμηνο 2017/18, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.

Οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες για
τα κριτήρια εισαγωγής από τα αρμόδια Τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ